Algemene voorwaarden:

 • Reimax Holland voert “Shoptom.nl” uit en met het plaatsen van een bestelling verklaart men op de hoogte te zijn van de voorwaarden en de toepassing daarvan. De voorwaarden kan men ten alle tijden opvragen bij Reimax Holland, Goorseweg 19, 7475 BB Markelo of raadplegen op de website van “Shoptom.nl” , www.”Shoptom.nl” .
 • Alleen meerderjarige personen kunnen bestellen. Met het plaatsen van een bestelling geeft u aan meerderjarig te zijn. Mocht u niet meerderjarig blijken dan bent u volledig aansprakelijk voor alle gemaakte kosten die betrekking hebben op leveringen en retourzendingen aangaande gedane bestellingen. Deze kosten zullen worden verhaald op u of de verantwoordelijken over u.
 • Alleen volledig afgeronde bestellingen worden in behandeling genomen. Klant is verantwoordelijk voor de juiste persoon- en adresgegevens. Mocht er een aantoonbaar foutief adres zijn vermeld dan zullen extra verzendkosten in rekening worden gebracht bij het opnieuw verzenden van de artikelen  
 • Men ontvangt de bestelling zo spoedig mogelijk en is het bestelde artikel niet op voorraad of niet meer leverbaar dan ontvangt men hierover bericht. Reimax Holland kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet leveren ten gevolge van het uitverkocht zijn van een artikel.
 • Tot 8 dagen na ontvangst van het bestelde artikel kan men eventuele reclames en/of klachten indienen. Ruiling is alleen toegestaan als het artikel in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking wordt teruggestuurd. Bij naamproducten, waarbij de klant de naam en eventuele aanvullende teksten kan aangeven, is de klant verantwoordelijk voor de juiste spelling. De teksten worden letterlijk overgenomen. Ruiling is alleen dan mogelijk als Reimax Holland bij het verwerken een fout heeft gemaakt in de verwerking van de teksten. Leidend zijn de teksten die zijn doorgegeven door de klant. Ruiling of terugsturen gaat altijd in overleg.
 • Bij bestellingen wordt een 1-malige verzendkostenbijdrage berekend.
 • Leveringen in het buitenland geschieden altijd onder vooruitbetaling incl.vrachtkosten.
 • Betaling binnen Nederland kan alleen geschieden via de aangegeven manieren.
 • De artikelen die in de catalogus staan vermeld zijn leverbaar zolang de voorraad strekt en Reimax Holland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine kleurverschillen.
 • Reimax Holland houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. De oude komen dan te vervallen. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter in Nederland. Het Nederlands Recht is van toepassing op “Shoptom.nl” en op deze voorwaarden.

Aanvullende algemene voorwaarden:

 • Door te bestellen gaat u akkoord met de volledige algemene voorwaarden.
 • Bestelde artikelen worden per TNT post verzonden. Niet , door wat voor reden dan ook, in ontvangst genomen pakketten blijven liggen op uw plaatselijke postkantoor. De TNT post geeft u hiervan bericht. Uiteindelijk teruggestuurde pakketten worden alleen opnieuw gestuurd met een extra toeslag van € 10,–.Klanten die twee maal de pakketten laten retourneren zonder het in ontvangst te hebben genomen worden verder uitgesloten van kopen. 
 • Garantie geldt op fabricagefouten en dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen te worden gemeld. U kunt ons in kennis stellen door het sturen van een e-mail, fax, brief of telefonisch. In onderling overleg zal naar de beste oplossing worden gezocht. Alleen onbeschadigde in originele verpakking verkerende artikelen worden geaccepteerd.
 • Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek.
 • Shoptom.nl gebruikt uw klantgegevens ten behoeve van het zo goed mogelijk verwerken en verzenden van bestellingen en het op de hoogte houden van de klant tav betalingsverwerkingen, statusupdates, barcodemails, etc. Shoptom.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden anders dan het verwerken en afleveren van uw bestelling. U kunt uw geregistreerde gegevens inzien, wijzigen en verwijderen met behulp van de toegezonden Gebruikersnaam en Wachtwoord.
Scroll naar boven